line2

untitled-1

iconدرباره ما

شرکت رنگین کمان سمنگان از سال 1383بعنوان یکی ازموفقترین ومتمایزترین شرکتهای بازرگانی فعالیت خود را آغازنموده واخیراً با ثبت برند خشکبار مرد شرقی سعی در حضوری گسترده تردربازارهای داخلی و خارجی در امرصادرات انواع پسته،خرما، کشمش ودیگر محصولات منحصربفردخود دراقصی نقاط دنیا را دارد.
این شرکت ازسال 2003 با فعالیت موفق خود درکشورهای اوکراین، روسیه وقزاقستان وهمچنین درهنگ کنگ وچین حضوری گسترده داشته ودرطی این مدت با برقراری اعتماد با مشتری ها و تولیدکنندگان گامی بزرگ برداشته است.

اخبار جدید

در حال حاضر این شرکت آماده حضور گسترده در بازارهای چین, ژاپن،هندوستان، آلمان و دیگر کشورهای خاور دور و اروپائی را برقرار کرده و بزودی محصولات خود را به این کشورها صادر خواهد کرد.

view

آخرین تصاویر

visit-gallery