درباره ما

about-us-line

دیدگاه های اخیر

logoooo

شرکت رنگین کمان سمنگان

از 12سال پیش بعنوان یکی ازموفق ترین ومتمایزترین شرکتها ی بازرگانی فعالیت خود را آغازنموده واخیراًباثبت برند پرسی لند سعی در حضوری گسترده تردربازارهای داخلی و خارجی در امرصادرات انواع پسته،خرما، کشمش ودیگر محصولات منحصربفردخود دراقصی نقاط دنیا را دارد.
این شرکت ازسال 2003 با فعالیت موفق خود درکشورهای اوکراین، روسیه ، قزاقستان وهمچنین درهنگ کنگ وچین حضوری گسترده داشته ودرطی این مدت با بکارگیری ازروشهای نوین مدیریت وبازرگانی ودراختیارداشتن کادری مجرب درتاٌمین محصولات وسیستم های دقیق کنترل کیفیت نقش فعالی در برقراری اعتماد با مشتری ها و تولیدکنندگان داشته باشد.

این شرکت با بهره گیری از کادرمتخصص وکارشناسان خودبا استفاده ازتجربیات سالهای متمادی محصولات صادراتی خودراازاقصی نقاط استان های ایران بطورمستقیم ازباغداران وکشاورزان خریداری نموده واین محصولات را پس ازآماده سازی درشرکتهای تولید وفرآوری به انبارهای مجهزومدرن خود حمل نموده و درانجا بابکارگیری از بهترین روشهای بسته بندی،سورت بندی،مسائل بهداشتی و کنترل کیفیت محصولات خود راآماده عرضه به بازارهای جهانی می نماید.

خط مشی این شرکت عبارت است  از حضوری مستمروقابل اطمینان با محصولاتی باکیفیت وعرضه آن در بازارهای جهانی بوده وشرکت ما سعی دارد یک پل ارتباطی محکمی بین فروشندگان وخریداران باشد.

شرکت رنگین کمان سمنگان افتخاردارد که طی سالهای 90، 91، 92 و 93 بعنوان صادرکننده نمونه استان کرمان انتخاب گردیده و در طی این سالها با اخذ گواهینامه ISO-9001 کنترل کیفیت و همچنین دریافت عناوین کارآفرین برتر استان سال ومدیریت نمونه استان کرمان از بانکها,سازمانهای دولتی و اتاق بازرگانی کرمان نقشی فعال در توسعه صادرات کشور داشته و دراین راستا همواره سعی دارد برای سالیان آینده راه خودراادامه دهد.

آخرین مطالب