نوامبر 16, 2016
n1

روز جهانی پسته

تاریخچه پسته: باستان شناسان معتقدند که استفاده از میوه پسته به 6000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد . روز 26 فوریه هرسال بعنوان روزجهانی این […]